Έμμεση φορολογία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα της κρίσης. Η κρίσιμη δεκαετία 2008-2018

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ


Έμμεση φορολογία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα της κρίσης. Η κρίσιμη δεκαετία 2008-2018


Περίληψη
Η έμμεση φορολογία στα χρόνια της πρόσφατης κρίσης στην Ελλάδα είναι πολυσυζητημένη. Χρησιμοποιήθηκε στο μέγιστο βαθμό προκειμένου να βοηθήσει στην άμεση αύξηση φορολογικών εσόδων όταν και όποτε ζητήθηκε από τους δανειστές, σε αυτό βοηθά άλλωστε και το χαρακτηριστικό της καθολικής εφαρμογής της σε όλο τον πληθυσμό της επικράτειας. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών των εμμέσων φόρων όντως επέφερε αύξηση των φορολογικών εσόδων όπως θα παρουσιαστεί στην συγκεκριμένη έρευνα, θα διερευνηθεί όμως αν η αύξηση πέραν ενός ορίου των φορολογικών συντελεστών, μείωσε εντέλει τα φορολογικά έσοδα. Θα εξεταστεί επίσης, κατά πόσο η εφαρμογή της έμμεσης φορολογίας ήταν αναγκαία εξαιτίας της μειωμένης είσπραξης φόρων, λόγω της οικονομικής κρίσης και της επιρροής στα εισοδήματα των πολιτών. Το αδύναμο φορολογικό σύστημα με την αδυναμία ελέγχου, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της φοροδιαφυγής και κατ΄επέκταση την στροφή προς την αύξηση της έμμεσης φορολογίας. Τέλος θα παρατηρήσουμε την σχέση αύξησης δημοσίων εσόδων και μείωσης της φοροδιαφυγής, η οποία αποτελεί μάστιγα για την είσπραξη του ΦΠΑ . Ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός χρειάζεται αναδιοργάνωση και βελτίωση, ώστε να λειτουργήσει ικανοποιητικά για αύξηση των εσόδων και συμμόρφωση των πολιτών στην ισχύουσα νομοθεσία. Η μελέτη μας θα στηριχθεί σε πρωτογενής πηγές έρευνας κατά κύριο λόγο ερωτηματολόγια μέσω των οποίων θα ερευνήσουμε το πώς η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται την αύξηση της έμμεσης φορολογίας, αν θεωρείται η έμμεση φορολογία δίκαιη φορολογία, αν υπάρχει συσχέτιση έμμεσης φορολογίας και φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία αυτά θα
παρουσιαστούν σε πίνακες και διαγράμματα μέσα από στατιστική ανάλυση. Επιπλέον κάποιες αναφορές θα στηριχτούν σε βιβλιογραφική επισκόπηση, άρθρα και άλλες έρευνες.


Σημαντικοί Όροι: Έμμεση φορολογία, άμεση φορολογία, φοροδιαφυγή, οικονομική κρίση.

Related Articles