Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ CAPITAL CONTROLS.

ΚΑΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ


Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ CAPITAL CONTROLS.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Περίληψη
Η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογικών επιτευγμάτων τόσο στην επικοινωνία, όσο και στην εξυπηρέτηση πελατών, αποτελεί βασικό στοιχείο για τις οικονομικές μονάδες. Άμεση συνέπεια είναι η περαιτέρω διεύρυνση των δυνατοτήτων τους τόσο σε υπηρεσίες όσο και σε προϊόντα. Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί έναν ακόμα τομέα της οικονομίας που οδηγείται σε συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, συναρτήσει των μηνυμάτων που λαμβάνει από το εξωτερικό περιβάλλον του αλλά και των συνθηκών που υποχρεώνεται να προσαρμοστεί, αποσκοπώντας στην καλύτερη σε απόδοση και ποιότητα παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει τη μεταβολή της ψηφιακής εποχής στο τραπεζικό σύστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος πριν και μετά τα capital controls.


Λέξεις κλειδιά: τραπεζικός κλάδος, παροχή υπηρεσιών, νέες τεχνολογίες, ψηφιοποίηση, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Related Articles