Ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην αποδοτικότητα και την οικονομικότητα μιας εταιρείας στον ιδιωτικό τομέα

ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην αποδοτικότητα και την οικονομικότητα μιας εταιρείας στον ιδιωτικό τομέα Η περίπτωση της CALIN A.E


ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Τα τελευταία χρόνια η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και νέες προσεγγίσεις εμφανίζονται συνεχώς, ενισχύοντας με σύγχρονες ερευνητικές αναζητήσεις-πεδία όπως η στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η διεθνής διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η καινοτομία στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, κ.τ.λ. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η επέκταση των επιχειρήσεων, ο έντονος ανταγωνισμός, οι υψηλές απαιτήσεις των πελατών δημιουργούν νέα δεδομένα τα οποία επηρεάζουν όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας μιας εταιρείας αλλά και τις μορφές εργασίας. Τα νέα αυτά δεδομένα διαφοροποιούν σημαντικά και το ρόλο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
Το ανθρώπινο δυναμικό φαίνεται να αποτελεί πλέον το σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων μιας εταιρείας. Ένα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε ένα οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, πλαισιωμένο με εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, ευδιάθετο, με αίσθημα ασφάλειας είναι στοιχεία που συμβάλλουν τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην παραγωγικότητα μιας εταιρείας. Έτσι, λοιπόν, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού καλείται να διαχειριστεί και να αναπτύξει πολλαπλές δεξιότητες προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ραγδαίες αλλαγές του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα καλείται να κατανοήσει και τις διαφορετικές ανάγκες του εργατικού δυναμικού για την διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.


Λέξεις κλειδιά: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στρατηγικές, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, οικονομικότητα.

Related Articles