Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της.To 2010, ως επακόλουθο
της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-2009, αλλά και λόγω δικών της χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων, η χώρα εισήλθε σε μια βαθύτατη ύφεση.
Με την παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθούν τα κύρια αίτια της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας, οι συνέπειές της στην οικονομία και
την κοινωνία και το πώς διαγράφεται το μέλλον της χώρας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και στην Ευρωζώνη ειδικότερα.
Τα μνημόνια οδήγησαν σε αδιέξοδο. Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο, οι συνέπειές τους είναι ακόμα αισθητές και μακράν από το τέλος τους. Οι υποχρεώσεις της
μεταμνημονιακής εποπτείας συνεχίζονται και θα είναι παρούσες για τις προσεχείς δεκαετίες, άρα τα επόμενα χρόνια είναι πολύ κρίσιμα για το μέλλον της χώρας.
Η προσπάθεια αυτή επιτελέσθηκε αφενός με θεωρητική προσέγγιση στηριζόμενη στη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και διαδικτυακών πηγών και αφετέρου μέσω
εμπειρικής προσέγγισης που βασίστηκε σε στατιστική ανάλυση απαντήσεων που δόθηκαν σε ερωτήσεις δομημένου ερωτηματολογίου.

Λέξεις-Κλειδιά
Οικονομική κρίση, ύφεση, μνημόνια, χρέος, έλλειμμα, Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, Ευρωζώνη. JEL Ταξινόμηση J33, N38

Related Articles