Το λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και οι τρόποι αντιμετώπισης του με την χρήση των νέων τεχνολογιών

ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Το λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και οι τρόποι αντιμετώπισης του με την χρήση των νέων τεχνολογιών

 

Περίληψη

Η παρούσα εργασία, έχει ως αντικείμενο το φαινόμενο της λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, τις μέχρι σήμερα προσπάθειες για την καταπολέμηση του και την ανεύρεση νέων τρόπων αντιμετώπισης στο άμεσο μέλλον, με την χρήση των νέων τεχνολογιών.

Κυρίαρχο θέμα της αποτελούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις της πολιτείας για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών, στους τομείς του πετρελαίου ναυτιλίας, του πετρελαίου θέρμανσης και γενικά των πετρελαιοειδών προς εξαγωγή.

Η εργασία θα συμπεριλάβει, αλλά δεν θα εμβαθύνει, στα θέματα της νοθείας, που και αυτή οδηγεί σε λαθρεμπορία, καθώς αυτά μπορούν από μόνα τους να αποτελέσουν αντικείμενο άλλης μελέτης.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Λαθρεμπόριο, Πετρέλαιο Ναυτιλίας, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Καύσιμα εξαγωγής , Συστήματα Εισροών –Εκροών, Συστήματα IFESTOS, POSEIDON, AR.I.S.

Related Articles