Παράγοντες οικονομικής αποτυχίας εισηγμένων επιχειρήσεων του κλάδου των ΜΜΕ

ΔΟΥΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

 

Παράγοντες οικονομικής αποτυχίας εισηγμένων επιχειρήσεων του κλάδου των ΜΜΕ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την παρούσα διπλωματική προσπαθήσαμε να αγγίξουμε το επίκαιρο θέμα της πτώχευσης των επιχειρήσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η αξιοποίηση των λογιστικών αριθμών μιας οικονομικής μονάδας προκειμένου να μελετηθεί η πρόγνωση της εταιρικής πτώχευσης  με τη χρήση επιλεγμένων αριθμοδεικτών αλλά και της εφαρμογής του μοντέλου του Altman Ζ Score.

Πιο συγκεκριμένα σκοπός της είναι η επισκόπηση της πορείας του κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και συγκεκριμένα είναι η διερεύνηση των συνθηκών πτώχευσης των επιχειρήσεων ΔΟΛ, ΠΗΓΑΣΟΣ, ΤΗΛΕTΥΠΟΣ και IMAΚΟ εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η διερεύνηση των αιτίων που κατέστησαν τις επιχειρήσεις αυτές μη βιώσιμες, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ελλάδα το 2008. Ουσιαστικά, επιχειρείται να διαπιστωθεί αν τα χρηματοοικονομικά δεδομένα των παραπάνω

 

ΛέξειςΚλειδιά: ΜΜΕ, Πτώχευση, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Αριθμοδείκτες, Μοντέλο Πρόβλεψης Πτώχευσης, Μοντέλο Altman.

Related Articles