ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Συγκριτική Ανάλυση Ελλάδας, Πορτογαλίας και Τσεχικής Δημοκρατίας (2009-2018)

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Συγκριτική Ανάλυση Ελλάδας, Πορτογαλίας και Τσεχικής Δημοκρατίας (2009-2018)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια, την δεκαετία της οικονομικής κρίσης, είναι διαρκώς στο προσκήνιο η οικονομική πολιτική που ακολουθεί ή θα πρέπει να ακολουθήσει η εκάστοτε κυβέρνηση. Σημαντικό μέρος της οικονομικής πολιτικής είναι η δημοσιονομική πολιτική. Σε αυτην εντάσσονται και οι δημόσιες δαπάνες.

Ό,τι οικονομικούς πόρους ξοδεύει ή επενδύει το κράτος, από τους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας μέχρι την προμήθεια αναλωσίμων ενός σχολείου στο Καστελόριζο, ονομάζονται δημόσιες δαπάνες. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι τόσο σημαντικό αντικείμενο πολιτικής˙ διότι επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Ειδικότερα την τελευταία δεκαετία, γίνεται καθημερινά λόγος για το πως χειρίζονται οι κυβερνήσεις τις δημόσιες δαπάνες, μιας και τα αποτελέσματα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια έχουν άρρηκτη σχέση με το ύψος των δημοσίων δαπανών που είναι διαθέσιμο σήμερα, άρα και  με την καθημερινότητά μας.

Με αφορμή τα παραπάνω, η εργασία αυτή θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της έννοιας των δημοσίων δαπανών, τον τρόπο που οι δημόσιες δαπάνες χρηματοδοτούνται μέσω της φορολογίας, πώς αντιμετωπίζονται από τις πολιτικές ηγεσίες αλλά και πώς η εξέλιξη τους  επηρεάζει την ανάπτυξη στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Τσεχία.

 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσιες Δαπάνες, Μέσα Χρηματοδότησης, Δημόσια Οικονομικά, Φόροι, Δημόσιος Δανεισμός

Related Articles