Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΘΑΔ) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ

ΑΘΗΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΘΑΔ) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ

 

Περίληψη

To άγχος ή οι αγχώδεις διαταραχές περιλαμβάνονται στις πιο συνήθεις ψυχικές ασθένειες, με κύρια διαφοροποίηση από το στρες το γεγονός ότι οι ανήσυχες σκέψεις και τα φυσικά συμπτώματα του άγχους δεν παρουσιάζουν ύφεση στην πάροδο του χρόνου. Ένας στους πέντε εργαζόμενους αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής φύσης εξαιτίας των συνθηκών μέσα στις οποίες εργάζεται.

Η Θεραπεία της Αποδοχής και της Δέσμευσης – ΘΑΔ (Acceptance and Commitment Therapy – ACT) αποτελεί μέρος του τρίτου κύματος των συμπεριφορικών θεραπειών που εστιάζει στην αποδοχή και στην ενσυνειδητότητα (mindfulness) ως μέσο για την αλλαγή της συμπεριφοράς. Η σημαντική συνεισφορά της ΘΑΔ στο σύγχρονο πεδίο της επιστημονικής σκέψης έγκειται στις καινοτόμες μεθόδους με τις οποίες αναπτύσσει την ενσυνειδητότητα (mindfulness). Oι έξι κεντρικές θεραπευτικές διεργασίες της ΘΑΔ (απαγκίστρωση, αποδοχή, εαυτός ως πλαίσιο, ενσυνειδητότητα, αξίες, δέσμευση για δράση) οδηγούν στην ψυχολογική ευελιξία, στην απόκτηση ικανοτήτων ορθότερης διαχείρισης των προβλημάτων που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί με τη χρήση συνεντεύξεων σε άτομα που εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι με ελεγκτικά καθήκοντα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πόσο συχνό είναι το φαινόμενο του εργασιακού στρες, πόσοι προσπαθούν να το διαχειριστούν, με ποιο τρόπο προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν και, τέλος, πόσο γνωστή τους είναι η μέθοδος της Θεραπείας της Αποδοχής και της Δέσμευσης – ΘΑΔ.

 

Σημαντικοί Όροι: Αγχώδης διαταραχή, εργασιακό άγχος, Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης.

Related Articles