ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να αναλυθεί και να κατανοηθεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και να παρουσιαστούν οι διάφοροι τρόποι εμφάνισης του φαινομένου στην Ελλάδα, οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Εδώ και αρκετά χρόνια οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν την λειτουργία τους  εισάγουν τη χρήση νέων τεχνολογιών προκειμένου να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις προμηθεύονται ηλεκτρονικά συστήματα τιμολόγησης για την παρακολούθηση των πωλήσεων, των αποθεμάτων, την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων κ.λπ.. Παρά τα προφανή οφέλη για τις επιχειρήσεις από τη χρήση ψηφιακών μέσων, η διάδοσή τους εγκυμονεί κινδύνους για τον ακριβή προσδιορισμό του κύκλου εργασιών των οικονομικών μονάδων και εν τέλει για τα δημόσια έσοδα. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των κινδύνων φοροδιαφυγής από τη χρήση ψηφιακών μέσων, των αδυναμιών του ελεγκτικού μηχανισμού, των αδυναμιών της ισχύουσας νομοθεσίας, και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Φοροδιαφυγή, ψηφιακά μέσα, ταμειακά συστήματα, Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ), Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ).

Related Articles