Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σχέση της πολιτικής εξουσίας με τη δημόσια διοίκηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες από συστάσεως του κράτους ως πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης.

     Ο γραφειοκρατικός μηχανισμός αποτελεί το θεμέλιο λίθο του κρατικού οικοδομήματος και δεν νοείται η ύπαρξη του ενός χωρίς την ύπαρξη του άλλου.

     Η ιστορική εξέλιξη του κράτους και η διαφοροποίησή του ανάλογα με τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές είχε την ανάλογη επίδραση στην άσκηση της δημόσιας διοίκησης, ενώ ο τρόπος  άσκησης της πολιτικής εξουσίας καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή του  γραφειοκρατικού και διοικητικού μηχανισμού. Η αρμονική συνύπαρξη αυτών εγγυάται την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και εντέλει της κοινωνικής ευημερίας.

     Η δημόσια διοίκηση αποτελεί τον κύριο εκφραστή της πολιτικής εξουσίας και το βασικό εργαλείο  άσκησης των  δημοσίων πολιτικών. Η ελληνική δημόσια διοίκηση συγκροτήθηκε και εξελίχθηκε κάτω από συνθήκες εξάρτησής της από την εκάστοτε πολιτική εξουσία, απόρροια του αισθήματος συναλλαγής που έχει ενστερνιστεί η ελληνική κοινωνία από την οθωμανική κατάκτηση.

     Αποτέλεσμα αυτού είναι η εμφάνιση δυσλειτουργιών και παθογενειών του ελληνικού διοικητικού συστήματος που αδυνατούν να εξαλειφθούν, με απόρροια τη χαμηλή παραγωγικότητα της χώρας και τη διαχρονική υστέρηση αυτής σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

 

Σημαντικοί Όροι: πολιτική εξουσία, γραφειοκρατία, κρατικές λειτουργίες, διάκριση λειτουργιών, διοίκηση, κομματικό κράτος, δημόσια διοίκηση, πελατειακή αντίληψη.

Related Articles