Οι εργασιακές σχέσεις των μεταναστών στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης απορριφθέντων διεθνούς προστασίας-δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος

ΜΙΓΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Οι εργασιακές σχέσεις των μεταναστών στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης απορριφθέντων διεθνούς προστασίας-δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος

Περίληψη

Η μετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό φαινόμενο, που επιδρά σε σημαντικό βαθμό σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Η είσοδος των μεταναστών στην αγορά εργασίας συνιστά έναν από τους κυριότερους παράγοντες ένταξης τους στην ελληνική κοινωνία. Στόχος στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να μελετήσει τις απόψεις μεταναστών που έχουν παραπεμφθεί για χορήγηση ανθρωπιστικού καθεστώτος διαμονής, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, λόγω της απόρριψης αίτησης για Διεθνή Προστασία σε δεύτερο βαθμό από τις Επιτροπές Προσφυγών, ως προς τις εργασιακές τους σχέσεις. Πριν από την μελέτη και ανάλυση των ερωτηματολογίων που έχουν συλλεχθεί για το σκοπό αυτό, η εργασία περιλαμβάνει και θεωρητική προσέγγιση του θέματος.

 

Σημαντικοί Όροι: μετανάστευση, άσυλο, διεθνή προστασία, εργασιακές σχέσεις.

Related Articles