Η διαχείριση των αλλαγών του συστήματος ελέγχου δαπανών στην Περιφέρεια Αττικής

ΜΗΛΙΑΡΑ ΡΟΔΑΝΘΗ

 

Η διαχείριση των αλλαγών του συστήματος ελέγχου δαπανών στην Περιφέρεια Αττικής (ΟΤΑ β΄ βαθμού)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μια από τις κρίσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, με σημαντικές διοικητικές (οργανωτικές και λειτουργικές) διαστάσεις, είναι η ριζική αλλαγή του συστήματος ελέγχου των δαπανών σε όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου στους ΟΤΑ β΄ βαθμού, αρχικά από τις ΥΔΕ την 1.1.17 και στη συνέχεια το καλοκαίρι του 2019 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ουσία, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στροφή παραδείγματος που συντελείται στο πεδίο του ελέγχου των δημοσίων δαπανών, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, που ψηφίστηκε με τις διατάξεις του ν. 4337/15.

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή, σύμφωνα με την ίδια αιτιολόγηση, είναι: α) η αποφυγή διπλής δουλειάς από διαφορετικές υπηρεσίες (οικονομικές υπηρεσίες φορέα, ΥΔΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο), β) η αποφυγή διάχυσης της ευθύνης καθώς και γ) η επιτάχυνση των διαδικασιών εξόφλησης οφειλών. Η απόδοση βαρύτητας στους κατασταλτικούς ελέγχους στο εξής συμβαδίζει µε τη διεθνή πρακτική στην ελεγκτική τα τελευταία έτη.

Οι ΟΤΑ β΄ βαθμού, μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο ελέγχου, έχουν μια επιπλέον ιδιαιτερότητα. Από την ασφάλεια της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου που έλεγχε, εκκαθάριζε και εντέλλονταν την πληρωμή των δαπανών τους και πριν εμπεδώσουν τον έλεγχο που εγγυάται το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι οικονομικές τους υπηρεσίες αναλαμβάνουν αποκλειστικές αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών του φορέα τους. Επισημαίνεται ότι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ εντάσσονταν στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 2006.

Η μετάβαση στη νέα εποχή δημοσιονομικής διαχείρισης για τις Περιφέρειες φαίνεται να προβληματίζει, λόγω της ταχύτητας και της εμβέλειας των αλλαγών, των ασαφειών που προκύπτουν αλλά πολύ περισσότερο από το γεγονός ότι οι αλλαγές απαιτούν την ανατροπή λογικής δεκαετιών. Το σύστημα «χάνει την παλιά λογική του χωρίς να είναι σαφής η νέα». Με παράδειγμα την Περιφέρεια Αττικής και σε αντιπαραβολή με τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε αυτό το νέο τοπίο.

 

Σημαντικοί Όροι: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρεια, έλεγχος δημοσίων δαπανών, μεταρρύθμιση, αλλαγή, Περιφέρεια Αττικής.

Related Articles