Οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων από την ΑΑΔΕ και η συμβολή τους στην είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων

ΑΡΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

Οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων από την ΑΑΔΕ και η συμβολή τους στην είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων

 

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να χαρτογραφηθεί η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), με αιχμή του δόρατος την επιβολή του αναγκαστικού μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου στους καιρούς της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνει η χώρα, καθώς τούτο αναδεικνύεται σε «υπερόπλο» είσπραξης για τη Φορολογική Διοίκηση. Πρωτίστως γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και σε θέματα που αναφύονται κατά τη λειτουργία του εξεταζόμενου μέτρου κι αφορούν στις συνέπειες από την επιβολή του για τον οφειλέτη, τον τρίτο και το Δημόσιο, καθώς και στις δυνατότητες άμυνας των φορολογουμένων απέναντι στις πράξεις της Διοίκησης, αλλά και του Δημοσίου απέναντι στις ενέργειες των τελευταίων, ενώ ταυτόχρονα μελετάται η νομολογιακή προσέγγιση του ζητήματος. Προς το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ανάλυση  της δυναμικής του μέτρου της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων κατά την τελευταία πενταετία, καθώς  η αριθμητική εκτίναξή του επέφερε μεν θετικά αποτελέσματα στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων, ωστόσο εμφανίζει σημαντικά μειονεκτήματα κατά το σκέλος της ενδεχόμενης προσβολής θεμελιωδών δικαιωμάτων του οφειλέτη. Τέλος, παρουσιάζεται πρωτογενής έρευνα μέσω ερωτηματολογίου,  το οποίο απευθύνθηκε στους ελεγκτές αναγκαστικής είσπραξης των τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ σχετικά με τη συνολική διαδικασία επιβολής του μέτρου, από την οποία εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα και κατατέθηκαν προτάσεις ως προς την υιοθέτηση όχι μόνο των βέλτιστων πρακτικών για τη διοίκηση, αλλά και τη διασφάλιση της Αρχής του Κράτους Δικαίου κατά την εφαρμογή του.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Αναγκαστική Είσπραξη, κατάσχεση εις χείρας τρίτου, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δημόσια Έσοδα, ΚΕΔΕ.

Related Articles