Η ενημέρωση-πληροφόρηση των πολιτών από απόσταση στο Δημόσιο τομέα. Μελέτη περίπτωσης: η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΕΦΚΑ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Η ενημέρωση-πληροφόρηση των πολιτών από απόσταση στο Δημόσιο τομέα. Μελέτη περίπτωσης: η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΕΦΚΑ.

 

Περίληψη

Η μετάβαση στην κοινωνία της πληροφορίας και των σύγχρονων τεχνολογιών έφερε μια νέα εποχή για τη δημόσια διοίκηση. Η ενημέρωση και η πληροφόρηση των πολιτών περνούν πια μέσα από τα ψηφιακά κανάλια των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου δράσεων στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε τις βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την πορεία εξάπλωσής της σε Ευρώπη και Ελλάδα, τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών. Σκοπός της εργασίας είναι να διαπιστώσουμε το βαθμό υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και το βαθμό ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης να υιοθετήσει το όραμα της Διοίκησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, είναι η ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων.

 

 

Σημαντικοί όροι: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ΕΦΚΑ, Εξυπηρέτηση Πολιτών, ΤΠΕ

Related Articles