ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Μυρτώ Χρονοπούλου

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Περίληψη

 

Η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα                 σημεία ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
Η εργασιακή ικανοποίηση  συνδέεται με την απόδοση του εργαζομένου καθώς συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης. Αν ο εργαζόμενος νιώθει ικανοποιημένος στον εργασιακό του χώρο, τότε είναι πιο παραγωγικός και συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας που εργάζεται. Η εργασιακή ικανοποίηση προέρχεται από διάφορα χαρακτηριστικά όπως ο μισθός, οι σχέσεις των εργαζομένων μεταξύ τους καθώς και με τη διοίκηση, το ωράριο εργασίας, τη δυνατότητα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης σε Αθηναϊκή εφημερίδα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας  αναμένεται να προκύψουν συμπεράσματα ικανοποίησης ή μη των εργαζομένων και να δοθούν τρόποι επίλυσης για την καλυτέρευση των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος σε μια περίοδο που ως κύριο χαρακτηριστικό έχει την οικονομική κρίση.

Related Articles