Η συμβολή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων

Δέσποινα Φραγκάκου

Η συμβολή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων

Περίληψη

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων. Έναυσμα για το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτέλεσαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας. Από τη μία πλευρά, την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, γεγονός το οποίο καθιστά τα Δημόσια Έσοδα και την είσπραξη αυτών πρωταρχικό στόχο για τις κυβερνήσεις, και από την άλλη, το «πέρασμα» από το γραφειοκρατικό μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης του Weber στο Νέο Δημόσιο Management.

Με την παρούσα, επιχειρείται καταρχάς, η εννοιολογική προσέγγιση των Δημοσίων Εσόδων, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και της Διαλειτουργικότητας και στη συνέχεια, η κατανόηση της σχέσης εξάρτησης της είσπραξης από τις πρόσφατα υιοθετούμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Περιγράφεται ο μηχανισμός είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων, τόσο στην πρότερη όσο και στην υφιστάμενη κατάσταση, καταγράφονται οι πλέον χρησιμοποιούμενες αυτοματοποιημένες διαδικασίες είσπραξης, αναφέρονται συναφείς ευρωπαϊκές πρακτικές και εν τέλει εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και προτάσεις για την βελτίωση της είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων με σύμμαχο την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Ως εκ τούτου και δεδομένου της ευρείας υιοθέτησης καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικής είσπραξης από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τα τελευταία χρόνια, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όντας βασικό στοιχείο του νέου διοικητικού μοντέλου, διαφαίνεται να συνιστά σημαντικό παράγοντα βελτίωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

 

Σημαντικοί Όροι: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δημόσια Έσοδα, Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων, Διαλειτουργικότητα

Related Articles