ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την παρούσα Διπλωματική Εργασία έχουμε ως στόχο να καταγράψουμε την πορεία της Ευρωζώνης από την ίδρυσή της έως σήμερα. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που την μαστίζουν σήμερα και ποιοί είναι οι κύριοι υπεύθυνοι αυτών. Προτείνουμε λύσεις στα βασικά ζητήματα της αρχιτεκτονικής της Ευρωζωνης τα οποία ουσιαστικά υπάρχουν από την ίδρυσή της. Καταγράφουμε τις προσπάθειες που έγιναν για να δημιουργηθεί αλλά και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν. Επίσης καταθέτουμε προτάσεις    για να γίνει η Ευρωζώνη μια ασφαλής οικονομική, και όχι μόνο, περιοχή. Αναλύουμε την θεωρία των Άριστων Νομισματικών Περιοχών και προσπαθούμε να καταδείξουμε εάν είναι η Ευρωζώνη μια Άριστη Νομισματική περιοχή ή όχι. Τέλος αναλύουμε τις συνθήκες που την οδήγησαν στην σημερινή της μορφή και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που την ταλανίζουν, ώστε να γίνει επιτέλους η ένωση που είχαν οραματιστεί οι ηγέτες που την δημιούργησαν.

Η δομή της Διπλωματικής Εργασίας έχει ως εξής:

Κεφάλαιο 1: Η Ευρωπαϊκή ιδέα και η υλοποίησή της

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην γέννηση της Ευρωπαϊκής ιδέας. Καταγράφονται οι σημαντικότεροι εκφραστές της και οι θεωρίες που διατυπώθηκαν για την δημιουργία της. Τέλος γίνεται μια ιστορική αναδρομή για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεφάλαιο 2: Η νομισματική και οικονομική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται η θεωρία και τα στάδια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Καταγράφονται τα σχέδια και τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την δημιουργία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης και γίνεται μια ιστορική αναδρομή για την δημιουργία της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.)

Κεφάλαιο 3: Η σημερινή αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι σημαντικότεροι θεσμοί της οικονομικής διακυβέρνησης. Αναλύεται πως ήταν η οικονομική διακυβέρνηση πριν την κρίση και καταγράφεται τι κινήσεις έχουν συμφωνηθεί να γίνουν για να βγει από την κρίση.

Κεφάλαιο 4: Είναι η Ευρωζώνη μια Άριστη Νομισματική Περιοχή

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι σημαντικότερες θεωρίες για τις Άριστες Νομισματικές Περιοχές και γίνεται προσπάθεια να αποδειχθεί εάν είναι η Ευρωζώνη μια Άριστη Νομισματική Περιοχή.

Κεφάλαιο 5: Προοπτική της οικονομικής ολοκλήρωσης, προβλήματα και λύσεις

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα σημαντικότερα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα την Ευρωζώνη, γίνεται λόγος για τα σενάρια που υπάρχουν για το μέλλον της και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.

Λέξεις – κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομισματική Ένωση, Αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, Άριστη Νομισματική Περιοχή, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

Related Articles