Η απεικόνιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αλεξάνδρα Φέγγη

Η απεικόνιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη  σχέση μεταξύ  κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, εστιάζοντας στο ερευνητικό μέρος, τη διερεύνησή της στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ.

Επιχειρείται, καταρχήν, μια σύντομη προσέγγιση βασικών εννοιών της κοινωνικής δομής και θεωρητικών ρευμάτων της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, της οικονομικής θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου και της επιρροής της στα εκπαιδευτικά δρώμενα.

Στη συνέχεια, εξετάζεται η συνάρτηση της κοινωνικοοικονομικής προέλευσης ενός ατόμου με την ανάπτυξη των «φυσικών» χαρισμάτων, απαραίτητων για  τη σχολική επιτυχία και κατ’ επέκταση την επαγγελματική αποκατάσταση.

Σχετικά με την τελευταία, παρατίθενται στοιχεία προς απόδειξη της συνάφειας εκπαιδευτικού επιπέδου –απασχόλησης-ανεργίας.

Ακολούθως,  όσον αφορά στη βαθμίδα εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρεται η εργασία, γίνεται μια προσπάθεια  ιστορικής αναδρομής της πορείας της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με ιδιαίτερα εκτενή αναφορά στις διαφορετικές τους πορείες στην Ελλάδα, μέσω των διαχρονικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και το ρόλο τους στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Τέλος, το ερευνητικό μέρος προσπαθεί να αποτυπώσει το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ των μαθητών των δύο τύπων Λυκείων προς επιβεβαίωση ή μη των θεωρητικών προσεγγίσεων, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

 

 

Σημαντικοί όροι: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση, κοινωνική ανισότητα.

Related Articles