Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση

Παρασκευάς  Τσώλης

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση

 

Περίληψη

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα ορίζεται ως μία ολοκληρωμένη σειρά πιστοποιημένων υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στους πολίτες ούτως, ώστε, όταν εκείνοι απευθύνονται στο Δημόσιο Τομέα, να τους παρέχεται ποιότητα υπηρεσιών με αποτέλεσμα η συναλλαγή τους να είναι αποτελεσματική και ουσιαστικά να λειτουργεί υποστηρικτικά, ώστε να δύναται να φέρουν εις πέρας το έργο των εκκρεμοτήτων τους. Η ολοκληρωμένη δέσμευση του Δημοσίου, έπειτα από σημαντικές αλλαγές, που συνεχώς επιτυγχάνονται για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του, μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών, εκδηλώνεται με τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων των φορέων. Ως στόχο έχουν να ικανοποιούνται σε απόλυτο βαθμό οι  ανάγκες των πολιτών, καθώς και εκείνοι από την πλευρά τους αποζητούν βελτιωμένες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την άμεση εξυπηρέτησή τους είτε εν τέλει την ικανοποίησή των ζητημάτων τους σε αιτήματα που τους αφορούν. Οι πιστοποιημένες υπηρεσίες προς τον πολίτη αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργιών που ως κύριο στόχο έχει την λειτουργικότητα των διαδικασιών των υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών και παραγωγικών διαδικασιών ενός οργανισμού (Κέφης, B., 2014). Ιδρυτές την φιλοσοφίας της Ολικής Ποιότητας θεωρούνται οι W. Edwards Deming και Joseph Juran. Ο πρώτος ξεκίνησε το έργο του ως φυσικός και μαθηματικός και ο δεύτερος ως μηχανικός. Οι θεωρίες τους αντιμετωπίστηκαν με ευρεία αποδοχή σε πρώτο βήμα από την πλευρά των Ιαπώνων και το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε και αφορά την Δ.Ο.Π. θεωρείται ως εφεύρεση των Αμερικανών· εφαρμόστηκε από τους Ιάπωνες.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Συγκριτική Αξιολόγηση, Αυτοαξιολόγηση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Φάσεις Αξιολόγησης, Παροχή Υπηρεσιών, Κριτήρια Προϋποθέσεων, Πολίτες, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα..

Related Articles