Φοροδιαφυγή στα ελευθέρια επαγγέλματα

Κωνσταντίνος Τσίκουνας

Φοροδιαφυγή στα ελευθέρια επαγγέλματα

 

Περίληψη

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα της φοροδιαφυγής και αναλύει διεξοδικότερα τη φοροδιαφυγή στα ελευθέρια επαγγέλματα. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, εκτός του ότι είναι μια πηγή πλουτισμού, εκλαμβάνεται από τους περισσότερους ως μια αντικοινωνική συμπεριφορά των πολιτών προς το κράτος. Είναι ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο φαινόμενο, το οποίο εκφεύγει από την αυστηρά οικονομική σφαίρα και έχει πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Στο πρώτο κεφάλαιο η έρευνα μας περιλαμβάνει την εισαγωγή, στην οποία αναφερόμαστε γενικά στο φαινόμενο της φοροδιαφυγής και στο που εντοπίζεται. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αφού κάνουμε μια γενική ανασκόπηση για το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας, αναφερόμαστε στα ερωτήματα και τη μεθοδολογία της έρευνας και παραθέτουμε τους στόχους της. Στο τρίτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε εννοιολογικά τον όρο του φόρου και το πώς αυτός διακρίνεται και θα ασχοληθούμε με την κατανομή των φορολογικών βαρών στην χώρα μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε γενικότερα την φοροδιαφυγή (συνέπειες, μεθόδους και επιπτώσεις) και στο πέμπτο κεφάλαιο   θα εστιάσουμε την προσοχή μας, στην φοροδιαφυγή που παρατηρείται στα ελευθέρια επαγγέλματα και ειδικότερα θα ασχοληθούμε με την μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας από μια ομάδα επιστημόνων, το 2012, με τίτλο «Φοροδιαφυγή ανά επαγγελματικό κλάδο: Στοιχεία από τη χορήγηση πιστώσεων στην Ελλάδα».

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο μέσα από την διαδικασία συλλογής στοιχείων και επεξεργασίας των δεδομένων του ερωτηματολογίου που διανείμαμε σε 80 φορολογούμενους στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων, θα προσπαθήσουμε να εξάγουμε τα δικά μας συμπεράσματα για το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και μέσα από αυτά να προτείνουμε πρακτικές  αντιμετώπισης της.

 

Σημαντικοί όροι: Φοροδιαφυγή, Ελευθέρια Επαγγέλματα, Οικονομία, Φόρος, Έσοδα.

 

Related Articles