Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑ

Αγγελική Τσιακμάκη

  «Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Ο σύνθετος χαρακτήρας της κοινωνικής πολιτικής μας οδηγεί στη μελέτη ενός συνόλου μορφών και μεθόδων άσκησης κοινωνικής δράσης και κρατικής παρέμβασης. Οι σύγχρονες τάσεις που αφορούν στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, θέλουν το κράτος να μεταβιβάζει ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η προστασία και η μέριμνα για την προσχολική ηλικία άπτεται άμεσα των αρμοδιοτήτων της κοινωνικής πολιτικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενώ αρχικά οι παιδικοί σταθμοί αποτέλεσαν μια «λύση ανάγκης» για τη φύλαξη των παιδιών  των εργαζόμενων μητέρων, σταδιακά αποδείχτηκε ότι η προσχολική εκπαίδευση και αγωγή βοηθά σε μεγάλο βαθμό, στην ομαλή βιολογική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης,  ο θεσμός των προσχολικών ιδρυμάτων, δεν επιδρά ευεργετικά μόνο στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, αλλά σχετίζεται και με θέματα υποστήριξης της οικογένειας, των ίσων ευκαιριών της γυναίκας στην εργασία, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της παιδικής φτώχειας.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των γονέων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται στα παιδιά τους, τα οποία κάνουν χρήση των δομών των δημοτικών βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών και παιδικών κέντρων του Δήμου Καλλιθέας στην Αττική. Μέσα από την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός ικανοποίησης των γονέων είναι αρκετά υψηλός. Οι βασικές παράμετροι που αυξάνουν το βαθμό ικανοποίησης όπως αυτές καταγράφηκαν μέσα από την έρευνα είναι το κόστος των τροφείων, η προσχολική εκπαίδευση, η ομαλή κοινωνικοποίηση, η ασφάλεια των παιδιών, οι θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών,  η συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Καταγράφηκαν επίσης κάποιες αδυναμίες ή ελλείψεις στην παροχή των υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα που αφορούν τις κτιριακές υποδομές, μέσα από τις οποίες γίνονται προτάσεις για αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών.

Λέξεις κλειδιά: κοινωνική πολιτική, κοινωνικό κράτος, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οικονομική κρίση, προσχολική αγωγή και φροντίδα.

Related Articles