Επιχειρησιακός προγραμματισμός στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση του Δήμου Αχαρνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ

Επιχειρησιακός προγραμματισμός στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση του Δήμου Αχαρνών

 

Περίληψη

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της τοπικής ανάπτυξης και του τοπικού προγραμματισμού, έχει καλλιεργηθεί αρκετά στην Ελλάδα. Ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα που χρησιμοποιούνται επίσης κι από τους δήμους. Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την έννοια του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο καθώς και τη διαδικασία του επιχειρησιακού προγραμματισμού στη χώρα. Καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Αχαρνών, ενώ πραγματοποιείται μία έρευνα, η οποία εξετάζει σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των εργαζομένων στους Δήμους στις διαδικασίες του τοπικού προγραμματισμού και την άποψή τους για τις διαδικασίες εφαρμογής.

 

Σημαντικοί Όροι: Προγραμματισμός, Δήμος, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός

Related Articles