Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση του 2008 βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από τη συνεχή αύξηση του δημοσίου χρέους της και την παρατεταμένη ύφεση. Αν και έχουν εκλείψει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια οι συζητήσεις στην Ευρωζώνη περί χρεωκοπίας και εξόδου της χώρας, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, καθόσον η εφαρμογή των εγκεκριμένων από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομικών προγραμμάτων δημοσιονομικής σταθεροποίησης  δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα και η χρηματοδότησή της χώρας με ευνοϊκά επιτόκια δεν πρόκειται να συνεχιστεί  επ’ άπειρον .

Στην παρούσα εργασία αρχικά θα γίνει μια ιστορική αναδρομή των δημοσιονομικών συστημάτων, που επικράτησαν στο χώρο δράσης του ελληνισμού και στο δυτικό κόσμο από την αρχαιότητα. Στη συνέχεια θα γίνει λόγος:

Στο τέλος θα αναζητηθούν τα κοινά στοιχεία μεταξύ των διαφόρων περιόδων της ιστορίας του όσον αφορά στο συνεχή δανεισμό και στην αδυναμία της αποπληρωμής των υποχρεώσεων του.

 

Related Articles