Οι Επιδράσεις της Κρίσης Χρέους στα Οικονομικά των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. Μελέτη Περίπτωσης του Δήμου Νέας Σμύρνης

Μάριος Αλέξανδρος Σταθούσης

Οι Επιδράσεις της Κρίσης Χρέους στα Οικονομικά των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. Μελέτη Περίπτωσης του Δήμου Νέας Σμύρνης

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η κρίσης χρέους που ξεκίνησε το 2009 και συνεχίζεται έως σήμερα έχει αλλάξει πολλά δεδομένα στην καθημερινότητα τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής ζωής στην Ελλάδα. Από όταν η χώρα προσέφυγε στους δανειστές το 2010 για οικονομική βοήθεια μέχρι και το τρέχον έτος, οι αλλαγές είναι πολλές και σημαντικές. Αρχικά στον τομέα της πολιτικής έπαψε να υπάρχει η παραδοσιακή εναλλαγή μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, όπως και επίσης οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Η πολιτική αστάθεια αναδείχθηκε ως μία από τις επιδράσεις της κρίσης και αυτό οφείλεται στα επώδυνα μέτρα που κλήθηκαν να πάρουν οι Κυβερνήσεις έτσι ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η χρηματοδότηση από τους εταίρους. Σημαντικές επιδράσεις υπήρξαν και στην καθημερινότητα των πολιτών. Η αγοραστική τους δύναμη μειώθηκε αρκετά, η ανεργία, ειδικά στους νέους, εκτινάχθηκε και τα φορολογικά τους βάρη αυξήθηκαν.

Πέραν των επιδράσεων στην καθημερινότητα των πολιτών υπήρξαν και επιδράσεις στην λειτουργία του κράτους συνολικά. Εκτός της Κεντρικής Διοίκησης, τομέας της Γενικής Κυβέρνησης είναι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, οι οποίοι υπέστησαν έντονες επιπτώσεις όπως αναδεικνύεται στην παρούσα μελέτη. Σκοπός της είναι να αναδείξει αυτές τις επιδράσεις της κρίσης χρέους στα οικονομικά των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, των Δήμων δηλαδή. Σκοπός είναι να εντοπιστούν οι τομείς των Δήμων που η κρίση επηρέασε, και μέσω αυτών να φανεί αν επηρεάστηκε και η καθημερινότητα των πολιτών.

 Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία συνολικά για όλους τους Δήμους της Ελλάδας, σε ότι αφορά τις επιδράσεις στους επιμέρους τομείς και την καθημερινότητα των πολιτών, επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης ο Δήμος Νέας Σμύρνης στην Αττική. Για τη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν, εκτός από τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους Δήμους και τους Ο.Τ.Α. γενικότερα, οι Εισηγητικές Εκθέσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο 2011-2018, οι Ισολογισμοί και οι Απολογισμοί του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς επίσης και προσωπικές συνεντεύξεις από πρώην και ενεργά στελέχη του Δημόσιου Τομέα που γνωρίζουν τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 

 

Σημαντικοί Όροι: Κρίσης Χρέους, Επιδράσεις, Οικονομικά, Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, Δήμος Νέας Σμύρνης

Related Articles