Μέτρηση ικανοποίησης των φοιτητών από τις διοικητικές υπηρεσίες των ΑΕΙ. Η περίπτωση των Γραμματειών του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Μαρία Πράκουρα

Μέτρηση ικανοποίησης των φοιτητών από τις διοικητικές υπηρεσίες των ΑΕΙ. Η περίπτωση των Γραμματειών του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Περίληψη

 

Η ποιότητα των υπηρεσιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και η ικανοποίηση των φοιτητών που απορρέει από αυτήν, αποτελούν θέματα που έχουν απασχολήσει τους ερευνητές τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ όμως έχει πραγματοποιηθεί πληθώρα ερευνών για την ικανοποίηση των φοιτητών από την εκπαιδευτική διαδικασία και το πρόγραμμα σπουδών, έχει εξεταστεί ελάχιστα η ποιότητα των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων. Στην παρούσα εργασία θεωρώντας τους φοιτητές ως πελάτες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών ως ένα από τους παράγοντες που επηρεάζουν την συνολική ικανοποίηση των φοιτητών, επιχειρείται η καταγραφή και η αποτύπωση της ικανοποίησης που λαμβάνουν οι φοιτητές από τις παρεχόμενες διοικητικές υπηρεσίες των Γραμματειών των Τμημάτων.

 Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν 720 φοιτητές του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές εμφανίζονται μέτρια ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες αυτές. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η χαμηλή ικανοποίηση των φοιτητών σχετίζεται κυρίως με τη συμπεριφορά του προσωπικού.

 

Σημαντικοί όροι: Ποιότητα υπηρεσιών, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ικανοποίηση φοιτητών, Διοικητικές υπηρεσίες, ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Related Articles