Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Παναγιώτης Πετρούλιας

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Περίληψη

 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στη μεγάλη τους πλειοψηφία τους επιδιώκουν την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, μειώνουν την ανεργία, αυξάνουν το τοπικό εισόδημα και γενικά αναβαθμίζουν την εικόνα των πόλεων. Στα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι επενδύσεις στη χώρα μας και κατ’ επέκταση οι επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο ήταν λιγοστές. Αυτό συνέβη λόγω μιας σειράς αιτιών όπως π.χ. το ασταθές πολιτικό περιβάλλον, η υψηλή φορολογία, το ρευστό φορολογικό σύστημα κλπ. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αποτελεί κοινό τόπο για όλες τις κυβερνήσεις ότι η προσέλκυση των επενδύσεων κυρίως από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό αποτελούν το βασικό πυλώνα για την έξοδο της χώρας από τη κρίση.

Η πενταετία 2000-2005 χαρακτηρίζεται αρκετά παραγωγική για τη χώρα μας από πλευράς επενδύσεων κυρίως λόγω της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Μια σημαντική ιδιωτική επένδυση που πραγματοποιήθηκε εκείνη την εποχή ήταν και η ανάπλαση της Μαρίνας Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο, επένδυση που αναβάθμισε κατακόρυφα όχι μόνο την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου αλλά και την ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων.

 Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η συμβολή της λειτουργίας της συγκεκριμένης επένδυσης μετά από περίπου μία δεκαπενταετία στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής.

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ιδιωτικές επενδύσεις, τοπική ανάπτυξη, τοπική αυτοδιοίκηση, τουρισμός, επιχειρηματικότητα

Related Articles