ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) : H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΠΠΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) : H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Περίληψη

Η υιοθέτηση των υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) από διάφορες χώρες, ως εργαλείο εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα τους, δεν ακολούθησε σε όλες την ίδια εξέλιξη. Παρόλα αυτά σήμερα θεωρείται πλέον ως μια από τις καλύτερες πρακτικές παγκοσμίως για έναν αποδοτικότερο δημόσιο τομέα προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα εμφανίζει υστέρηση στην αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα της σύμφωνα με αυτό το οργανωτικό μοντέλο υπηρεσιών. Η υστέρηση αυτή έχει αντίκτυπο στην οικονομική ζωή της χώρας, στην ικανοποίηση των πολιτών από τη συναλλαγή τους με το δημόσιο και στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Άλλες Βαλκανικές χώρες, οι οποίες χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες μιας στάσης για την αναδιοργάνωση τομέων του δημοσίου, όπου υπήρξαν έντονα προβλήματα αναποτελεσματικότητας, γραφειοκρατίας και διαφθοράς, παρόμοια με αυτά της Ελλάδας, είχαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από την εμπειρία των παραπάνω χωρών στην δημιουργία ενός πιο υγιούς δημοσίου τομέα με τη βοήθεια των υπηρεσιών μιας στάσης. Το οργανωτικό αυτό μοντέλο υπηρεσιών φαίνεται να έχει προοπτική όχι μόνο για αυτή αλλά και άλλες χώρες. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι υπηρεσίες μιας στάσης μπορούν να εισάγουν μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση πραγμάτων στην εξυπηρέτηση του πολίτη από φορείς του δημοσίου, με τις τοπικές κυβερνήσεις των χωρών να επιδεικνύουν τις μεγαλύτερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.

Σημαντικοί όροι : one-stop-shop, καλές πρακτικές, δημόσιος τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση

Related Articles