Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Πέτρος Μπουρούτης

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 

Περίληψη

Η κρίση που διανύουμε τα τελευταία χρόνια έφερε σαν επακόλουθο την εφαρμογή ενός προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, μέρος του οποίου αποτέλεσε η μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Τα μέτρα περιελάμβαναν μειώσεις στις τιμές φαρμάκων, εκπτώσεις και επιστροφές, αύξησης του ποσοστού συμμετοχής των α-σφαλισμένων κλπ..   Το 2014 το ύψος της δημόσιας δαπάνης ήταν €2 δισ., μειωμένη κατά 15% σε σχέση με το 2013 και σωρευτικά 60,5% έναντι του 2009. Η δαπάνη φέτος για το 2015 θα παραμείνει σταθερή, ενώ την επόμενη τριετία πτωτικά και δεν θα καλυφθούν περισσότερα από €1,94 δισ. ετησίως. Οι όποιες υπερβάσεις θα προκύψουν οι  φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα κληθούν να τις καλύψουν μέσω των clawback, το μέγεθος των οποίων έφτασε το 2014 τα €205 εκ., ενώ φέτος αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Αποτέλεσμα των μέτρων αυτών ήταν η από το 2009 διαρκής πτώση της αγορά του φαρμάκου.

Οι τιμές των φαρμάκων οι οποίες μειώνονται με τις συνεχείς ανατιμολογήσεις, σε συνδυασμό με τα ελλείμματα των ταμείων και τις καθυστερήσεις που έχουν σαν επακόλουθο δημιουργείτε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πιστωτικού κινδύνου λόγω της έλλειψης ρευστότητας στον κλάδο.

 

Λέξεις κλειδιά: Ελλάδα, Ιατροφαρμακευτικός κλάδος, Μνημόνια, Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, Προϋπολογισμός, Φαρμακευτική Δαπάνη,  Γενόσημα, Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις, Οικονομία

Related Articles