ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ – ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ

«ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ   – ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ».

 

 

Περίληψη

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών εσόδων στους Ο.Τ.Α και η αξιολόγηση του συστήματος βεβαίωσης και είσπραξης τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται σήμερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, να βρει τρόπους όχι απλώς να λειτουργήσει παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες-πολίτες, αλλά παράλληλα να ανακουφίσει με πολιτικές άμεσης στήριξης, τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

            «Τα έσοδα των τοπικών προϋπολογισμών στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες λόγω κρίσης, σημειώνουν καθοδική πορεία.» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2011,σελ 4).

            Η οικονομική κρίση ωστόσο αποτέλεσε κομβικό σημείο, για την ανάγκη υλοποίησης αλλαγών στους ελληνικούς Δήμους, τόσο σε στάσεις και σε συμπεριφορές του παρελθόντος, όσο και σε θεσμικές διαδικασίες.

            «Η περικοπή της κρατικής επιχορήγησης σε ποσοστό 60% καθιστά επιτακτική την ανάγκη βελτίωσης, των μηχανισμών βεβαίωσης και είσπραξης των ιδίων εσόδων των ΟΤΑ, προκειμένου αυτοί να διατηρήσουν την οικονομική τους αυτοτέλεια.» (Πρακτικά ημερίδας ΚΕΔΕ με θέμα: «τα Οικονομικά των Δήμων στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον», 23/6/2015, Αθήνα»

            Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των εσόδων στους Δήμους, χωρίς να αποτελεί την κύρια λύση στο οικονομικό πρόβλημα των Δήμων, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.

 

Σημαντικοί Όροι: έσοδα, βεβαίωση, είσπραξη , διαδικασίες, βελτίωση

Related Articles