H εφαρμογή προτύπων ποιότητας ως εργαλείων οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, H περίπτωση του Δήμου Κορυδαλλού

Αμαλία Μανιάτη

 

«H εφαρμογή προτύπων ποιότητας ως εργαλείων οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, H περίπτωση του Δήμου Κορυδαλλού»

Περίληψη

 

Η δημόσια διοίκηση είναι απαραίτητο να διαπνέεται από την αρχή της εξυπηρέτησης των πολιτών, έχοντας κυρίαρχο στόχο την παροχή υπηρεσιών ποιότητας. Η άσκηση της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας, την ορθολογική διαχείριση των δημοσίων πόρων και την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, το παγιωμένο γραφειοκρατικό μοντέλο πολλών δεκαετιών και οι εγγενείς αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης αποτελούν τροχοπέδη για την αποτελεσματική λειτουργία της και την εκπλήρωση των στόχων της. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας, τα οποία εμφάνισαν αποδεδειγμένα αποτελέσματα στον ιδιωτικό τομέα, σταδιακά εισήχθησαν και στο Δημόσιο Μάνατζμεντ φιλοδοξώντας να αποτελέσουν μια πιθανή λύση του ανωτέρω προβλήματος. Σημαντικό πεδίο εφαρμογής των εργαλείων ποιότητας αποτέλεσε ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) συντέλεσε εκτός από την οργανωτική και λειτουργική τους βελτίωση και σε άλλα κρίσιμα για αυτούς θέματα όπως για παράδειγμα η πρόσβαση τους σε ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς μέσω αυτών επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ικανότητα τους στη διεκπεραίωση δημοσίων έργων. Ένας από τους δήμους που πιστοποιήθηκε κατά ISO ήταν και ο Δήμος Κορυδαλλού, ο οποίος εφάρμοσε το πρότυπο ISO 9001 στο σύνολο του οργανογράμματος την τελευταία δεκαετία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσω της μελέτης περίπτωσης του προαναφερόμενου δήμου να διαπιστωθούν οι αλλαγές που επέφερε διαχρονικά η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός προτύπου ποιότητας στο οργανόγραμμα και τη λειτουργία του, καθώς και να διερευνηθούν οι βασικές αντιλήψεις των υπαλλήλων του δήμου και η προδιάθεσή τους απέναντι στην εφαρμογή του εργαλείου ποιότητας.

Σημαντικοί Όροι: Πρότυπα Ποιότητας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμος Κορυδαλλού, ISO 9001.

Related Articles