ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – FEDERAL RESERVE SYSTEM ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Αικατερίνη Λυμπέρη

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – FEDERAL RESERVE SYSTEM ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και το Federal Reserve System αποτελούν δυο από τα πιο σημαντικά συστήματα κεντρικών τραπεζών των οργανωμένων παγκόσμιων οικονομιών όχι μόνο λόγω του πλήθους των εθνικών οικονομιών που καλύπτουν αλλά και λόγω της μεγάλης ισχύ τους. Η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας και λήψης των αποφάσεών τους, απασχολεί καθημερινά εκατομμύρια αναγνώστες και επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση που ξεκίνησε από τον τραπεζικό τομέα, τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει στην εποπτεία των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην αποτυχία του εποπτικού συστήματος να προλάβει την χρηματοπιστωτική κρίση που προκάλεσε τη βαθύτερη ύφεση που έχουν γνωρίσει όλες οι ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως από την εποχή του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχει γίνει αντιληπτή η άμεση ανάγκη για προληπτική εποπτεία και έλεγχο που θα αποδίδει τα μέγιστα προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και φυσικά να αποφευχθούν ανάλογες κρίσεις στο μέλλον. Επίσης έχει αναγνωριστεί η συμβολή του έργου της επιτροπής της Βασιλείας στη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη πρόληψη γενικευμένων κρίσεων στο διεθνοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Είναι λοιπόν αρκετά ενδιαφέρον να μελετήσουμε τα δύο Συστήματα Κεντρικών Τραπεζών κυρίως ως προς τον τομέα της εποπτείας που ασκούν, και να διαπιστώσουμε τα σημεία αυτά στα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες, και εκείνα στα οποία παρουσιάζουν διαφορές. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης της κρίσης από την ΕΕ και τις ΗΠΑ καθώς και το ρόλο και τις αρμοδιότητες των κεντρικών τραπεζών έτσι όπως θα διαμορφωθεί μετά το τέλος της κρίσης.

Σημαντικοί Όροι: Αρμοδιότητες, Προληπτική εποπτεία, Επιτροπή της Βασιλείας, οικονομική κρίση,  τιτλοποίηση ενυπόθηκων δανειακών απαιτήσεων.

 

Related Articles