Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

 Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Περίληψη

Είναι παγκόσμιο φαινόμενο η μεταφορά χρημάτων από τους πολίτες σε διάφορες χώρες προκειμένου να αποκρύψουν την πηγή προέλευσης των χρημάτων τους. Στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις που τους επιβάλλει το κράτος, επιλέγουν την απόκρυψη των εισοδημάτων τους. Με συνέπεια να οδηγούνται στην τέλεση του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά τη διαδικασία με την οποία τα έσοδα που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες μετατρέπονται σε νόμιμα. Ενόψει της έκτασης του οικονομικού φαινομένου η πρόληψη και η καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι στο επίκεντρο της προσοχής των φορολογικών και των εποπτικών αρχών. Στην παρούσα εργασία θα δούμε διεθνώς τις νομοθετικές προσπάθειες που έχουν γίνει για την καταστολή του φαινομένου, ποιος ο ρόλος των τραπεζών, τις τεχνικές και μεθόδους που ακολουθούν για το φαινόμενο αυτό διεθνώς, την σύνδεση του φαινομένου με το οργανωμένο έγκλημα και θα επικεντρώσουμε την μελέτη μας και έρευνα μας να αναδείξουμε το βαθμό ικανότητας που έχει το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε να ανιχνεύσουν και να εντοπίσουν την ύπαρξη και την πηγή προέλευσης των παράνομων εσόδων που προέρχονται από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την εκπαίδευση πού έχει λάβει και συνεχίζει να έχει το προσωπικό δυναμικό, τα συστήματα πληροφορικής που έχει στη διάθεση του, καθώς επίσης και το βαθμό συνεργασίας και υποστήριξης που έχουν από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

 

 

Σημαντικοί Όροι: Μαύρο χρήμα, Συναλλαγές, Φοροελεγκτικός Μηχανισμός, Τράπεζα, Νομοθεσία.

Related Articles