Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ): Διεθνής Πρακτική, Δυνητικά Οφέλη και Μειονεκτήματα. -Μελέτη περίπτωσης (Case Study) εφαρμογής μοντέλων ΣΔΙΤ στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ)

IΩΑΝΝΑ ΚΛΩΝΑΡΑΚΗ

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ): Διεθνής Πρακτική, Δυνητικά Οφέλη και Μειονεκτήματα. -Μελέτη περίπτωσης (Case Study) εφαρμογής μοντέλων ΣΔΙΤ στην  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ).

 

Περίληψη

 

Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), δηλαδή τα σχήματα συνεργασιών μεταξύ ιδιωτών και δημοσίων φορέων τα οποία έχουν ως στόχο την υλοποίηση δημοσίων σχεδίων.

          Eναρκτήριο λάκτισμα για την εκπόνηση της, αποτέλεσε η ψήφιση του Ν.4530/2018, σύμφωνα με τον οποίο υιοθετούνται μοντέλα ΣΔΙΤ στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) και η ζωτική μου ανάγκη να μάθω περισσότερα  και να διαπιστώσω αν όντως τα δυνητικά οφέλη από την εφαρμογή τους είναι πολλαπλά συγκριτικά με τα όποια  μειονεκτήματα τους, μιας και έχω  την τύχη και την ευτυχία  κατόπιν γραπτών εξετάσεων του ΑΣΕΠ το 1999, να αποτελώ μόνιμο οικονομικό υπάλληλο της, και να με απασχολεί διακαώς το μέλλον της,  μιας και βρίσκομαι ακόμη στο μέσο της εργασιακής μου καριέρας.

          Η παρούσα εργασία  χωρίζεται σε (2) μέρη.

Στο πρώτο μέρος, αφού γίνει μια ενδελεχής αναφορά προσεγγίζοντας τις ιστορικές ρίζες των συνεργασιών αυτών και την εξελικτική τους πορεία, προχωρά με την επισκόπηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, και  η μελέτη συνεχίζει αναλύοντας διεξοδικά τα δυνητικά οφέλη και τα πολλαπλά μειονεκτήματα όπως αυτά αναδύονται μέσα από ενδελεχείς έρευνες από διεθνείς οργανισμούς καθώς και από εν τοις πράγμασι καταστάσεις.

          Στο δεύτερο μέρος η διπλωματική εργασία προχωρά μελετώντας την περίπτωση (Case Study) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και την εφαρμογή μοντέλων ΣΔΙΤ σ’ αυτήν.

 

Σημαντικοί Όροι: Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) - δυνητικά οφέλη και μειονεκτήματα - εφαρμογή  μοντέλων ΣΔΙΤ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)- βελτίωση  αποτελεσματικότητας  λειτουργίας φορέα -μνημονιακή υποχρέωση 

Related Articles