Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και Ικανοποίηση των Υπαλλήλων του

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΔΑΡΗ

Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και Ικανοποίηση των Υπαλλήλων του

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διεισδύσει  στον ναό της Δημοκρατίας, το Ελληνικό Κοινοβούλιο,  και να αναλύσει την δομή και τον τρόπο λειτουργίας του. 

Στα χρόνια του μνημονίου ο ρόλος των δημοσίων υπαλλήλων έχει απαξιωθεί και ειδικότερα οι υπάλληλοι της Βουλής των Ελλήνων έχουν στοχοποιηθεί ως «οι βολεμένοι του δημοσίου».  Στην παρούσα έρευνα θα μελετήσουμε το πώς βλέπουν οι υπάλληλοι της Βουλής τον χώρο εργασίας τους, τον βαθμό ικανοποίησης που λαμβάνουν από αυτόν καθώς και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ικανοποίηση  για την ψυχική ηρεμία του ατόμου και την βελτίωση της απόδοσής του .

Λέξεις κλειδιά: Οργάνωση κοινοβουλίου – Δομή Κοινοβουλίου – δημόσιοι υπάλληλοι – υπάλληλοι Βουλής – ικανοποίηση υπαλλήλων – παρακίνηση υπαλλήλων.

Related Articles