ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ.

Περίληψη

 

            Στην εργασία αυτή, θα προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι διάφορες αλλαγές που πραγματοποίησε η φορολογική διοίκηση με σκοπό την αύξηση των εσόδων του κράτους. Οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούσαν στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

 

Επιπροσθέτως αναλύονται τα είδη των φορολογικών παραβάσεων καθώς και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη από το 2000 έως σήμερα. ‘Όλα τα ανωτέρα θα ερευνηθούν με την βοήθεια ενός σχετικού ερωτηματολογίου που θα  μοιραστεί  τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα. Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα διαπιστωθεί το ποσοστό της αποδοτικότητας των εν λόγω αλλαγών της φορολογικής διοίκησης.

 

Τέλος θα διατυπωθούν προτάσεις για την βελτίωση του φορολογικού αποτελέσματος προκειμένου να υπάρξει ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο φορολογικό σύστημα.

Related Articles