Διερεύνηση της επίδρασης του προφίλ των e-καταστημάτων στην συμπεριφορά του καταναλωτή κατά την περίοδο της Ελληνικής οικονομικής κρίσης

Αικατερίνη Κανατούλα

Διερεύνηση της επίδρασης του προφίλ των e-καταστημάτων στην συμπεριφορά του καταναλωτή κατά την περίοδο της Ελληνικής οικονομικής κρίσης

 

Περίληψη

 

Μέχρι σήμερα, αναζητώντας τη διεθνή βιβλιογραφία, μπορεί κανείς να βρει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με, τα στοιχεία που επιδρούν στην ψυχολογία του καταναλωτή και κάνουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, να αποδίδει προς όφελος μίας εταιρίας. (Gefen, 2000:55; Laudon, 2002; Mullen & Johnson, 2001).  Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, εστιάζουν κυρίως στην πρόθεση των καταναλωτών, να αγοράσουν προϊόντα από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και πως αυτή επηρεάζεται από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό κατάστημα. Πιο συγκεκριμένα εστιάζουν, στην επιρροή που έχει η παρουσίαση μίας ιστοσελίδας και η ασφάλεια που παρέχει πάνω στους καταναλωτές.

Σκοπός της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση στοιχείων που κάνουν την σχεδίαση ενός ιστότοπου ηλεκτρονικού καταστήματος να αποδίδει προς όφελος μίας εταιρίας επιδρώντας στην ψυχολογία της συμπεριφοράς του Έλληνα καταναλωτή κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Για την επίτευξη του σκοπού, αναπτύχτηκε περιγραφική έρευνα με στόχο την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, βάση συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων, περιλαμβάνοντας σαφής δήλωση των σκοπών και στόχων της έρευνας. Η συλλογή των ερευνητικών πληροφοριών, έγινε από συγκεκριμένο πληθυσμό μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δημιουργώντας έτσι μία περιγραφική – ποσοτική έρευνα. Μέσα από την εργασία έγινε μια πρώτη προσέγγιση του προσδιορισμού των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ, των χαρακτηριστικών διαφορετικών ηλεκτρονικών καταστημάτων και της συμπεριφοράς του καταναλωτή μέσα σε αυτά.

 

 

Σημαντικοί Όροι:  καταναλωτής συμπεριφορά, οικονομία, σχεδίαση, αισθητική, ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό εμπόριο

Related Articles