Διοίκηση ολικής ποιότητας – Αξιολόγηση. Μια από κάτω προς τα πάνω θεώρηση. Απόψεις εργαζομένων – συνδικαλιστών

Αλέξιος Δρόσος

«Διοίκηση ολικής ποιότητας – Αξιολόγηση. Μια από κάτω προς τα πάνω θεώρηση. Απόψεις εργαζομένων – συνδικαλιστών».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής της έννοιας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και ανάλυσης της αξιολόγησης που προκύπτει από αυτή, βλέποντας το όλο θέμα από την πλευρά των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και ειδικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να καταγράψουμε σε αυτή τη διπλωματική εργασία τις απόψεις της πλευράς των εργαζομένων, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να δούμε αν, σύμφωνα με την άποψή τους, θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και των εργαλείων της π.χ. αξιολόγηση υπαλλήλων, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης κ.λ.π., έχει σκοπό και στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες-πελάτες, ή η αξιολόγηση των υπαλλήλων και των υπηρεσιών θα οδηγήσει στοχευμένα στην κατάργηση των μη «αποδοτικών» υπηρεσιών, με προσδοκία την εφαρμογή, από την εκάστοτε κυβέρνηση, των μνημονιακών δεσμεύσεων για μείωση του κόστους[1] του δημόσιου τομέα  και εφαρμογή του δόγματος ¨μικρό και ευέλικτο επιτελικό κράτος¨[2].

Επιπλέον θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη θετική στάση που έχουν οι εργαζόμενοι, εφόσον η εφαρμογή της Δ.Ο.Π., και των εργαλείων αυτής, οδηγεί στην καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και στην ενδυνάμωσή του με κριτήρια γνώσης, πάνω στα θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Θα δούμε επίσης και θα αναδείξουμε τα σημεία αντίδρασης των συνδικαλιστικών φορέων που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε., πάνω στην έννοια της αξιολόγησης.

Λέξεις Κλειδιά :Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Συνδικαλισμός, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,

 

 

 

 

[1] Μείωση της μισθολογικής δαπάνης η οποία προήλθε τόσο από την μείωση του αριθμού των απασχολούμενων στον Δημόσιο Τομέα, όσο και τη λήψη αμιγώς μισθολογικών μέτρων από τη Κυβέρνηση στα πλαίσια της προσπάθειας οικονομικής προσαρμογής της χώρας (ν.3833/2010, ν.3845/2010, ν.4002/2011, ν.4024/2011, ν.4046/2012, ν.4093/2012, ν.4354/2015).

[2] Βλέπε αναφορές βουλευτών και κομμάτων του Ελληνικού κοινοβουλίου π.χ. http://www.ert.gr/th-karaoglou-na-echoume-ena-neo-paragogiko-montelo-audio/, από 5.27min έως και 6.40min, και http://topotami.gr/to-kostos-tis-spatalis-tou-dimosiou/

Related Articles