ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (2010-2016). ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ»

Ανθία Δήμου

ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (2010-2016). ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ»

 

 

Περίληψη

 

Η διοικητική μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας στην Ελλάδα βασίζεται στην εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και στο σύγχρονο προσανατολισμό ενός «ψηφιακού κράτους» και κατ’ επέκταση στη λειτουργία της σύγχρονης Ελληνικής «δικτυακής διοίκησης». Η επιστήμη της πληροφορικής έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά άλματα, η δε πρόοδος αυτή βρίσκει εφαρμογές σε πολλούς τομείς, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται ο τομέας της υγείας.

Η διασφάλιση πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας περίθαλψη, η βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας και η ασφάλεια των ασθενών συντελούνται με την ορθολογικότερη επιλογή της θεραπευτικής και φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών με βάση τις εξατομικευμένες πληροφορίες που παρέχονται στους θεράποντες ιατρούς, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Η συγκεκριμένη έρευνα καταγράφει τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων που πηγάζουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στον τομέα της υγείας, τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τα αναμενόμενα οφέλη σε χρόνο και χρήμα, την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, την αποφυγή λαθών κατά τη συνταγογράφηση και τη βελτίωση στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Το σχέδιο δράσης e-Europe, το οποίο εστιάζει στην προσπάθεια των φορέων των μελών κρατών να προβούν στην υλοποίηση κατάλληλης υποδομής τηλεματικής και να δημιουργηθούν άριστα δίκτυα τεχνολογιών, βρήκε σημαντικότατη έκφραση στον τομέα της υγείας, προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία στο ιατρικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας αναπτύχθηκε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών-πολιτών.

Η βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών υγείας με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παρατηρείται τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε οικονομικά μεγέθη. Σε οικονομικό επίπεδο μακροπρόθεσμα παρέχει οικονομική αποδοτικότητα με μείωση των δαπανών υγείας και αποτελεσματικότητα με πλεονεκτήματα και οφέλη τόσο στους ασθενείς όσο και στο ιατρικό προσωπικό.

Με δεδομένα τα θετικά αποτελέσματα από την ολοκληρωμένη εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας σε άλλες χώρες μέλη, καθώς και τη θετική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην Ελλάδα, βάσιμα σχηματίζεται η πεποίθηση ότι η θεσμική εφαρμογή και των υπόλοιπων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, η ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς και η διαλειτουργικότητα όλων των συστημάτων υγείας, δύνανται να εφαρμοστούν με την ίδια επιτυχία και στην Ελλάδα, και να καταστίσουν μελλοντικά ακόμη υψηλότερο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας .

 

Σημαντικοί όροι: Διοικητική μεταρρύθμιση, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, μεταρρυθμίσεις συστημάτων υγείας, διαλειτουργικότητα, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονική υγεία.

 

Related Articles