ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ- ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γεωργίου Αριστείδης

«ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ- ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

          Αναμφίβολα, ένα από τα πλέον εκτεταμένα, σύνθετα και πολυδιάστατα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες, είναι το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ευρέως γνωστό και ως «ξέπλυμα χρήματος». Στην εργασία αυτή καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση του φαινομένου, αναλύονται οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του παγκοσμίως και στην Ελλάδα, καθώς και η σύνδεσή του με την φοροδιαφυγή, την δωροδοκία και την διαφορά. Περιγράφονται τα στάδια και η διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και οι συνηθέστερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Καταγράφονται δείκτες εντοπισμού των ασυνήθιστων συναλλαγών, μέσω των φορολογικών ελέγχων και των τραπεζικών ιδρυμάτων, που καθιστούν δυνατή την απόκρυψη και την δικαιολόγηση της παράνομης προέλευσης, της ροής και της κατοχής των χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων. Στη συνέχεια μελετάται η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού σε διεθνές, ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και τα θεσμικά όργανα που σχηματίστηκαν για την δημιουργία μίας νομοθετικής ασπίδας προστασίας της νομιμότητας. Στην ελληνική νομοθεσία γίνεται εκτενής παρουσίαση των νομοθετημάτων που υφίστανται από το 1990 και μετά.

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εγκληματικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων,  διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων, δείκτες εντοπισμού νομιμοποίησης εσόδων

 

Related Articles