Τ.Π.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Κορνηλία Βαλασιάδη

Τ.Π.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περίληψη

Αφορμή για την εργασία αυτή είναι η καθημερινή εικόνα που έχω στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στον δικό μου χώρο εργασίας όπου οι υπολογιστές είναι χαμηλών δυνατοτήτων για το πέρας των εργασιών που καλούνται να πραγματοποιήσουν  οι υπάλληλοι σε αυτούς. Ομοίως και τα προγράμματα – λογισμικά τα οποία είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές όχι απλά δεν έχουν εγκατεστημένη την τελευταία ενημερωμένη έκδοση αλλά τρέχουν αρκετά παλαιότερες εκδόσεις τους. Επίσης άλλη μία αφορμή ήταν η παρακολούθηση του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα για την λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων» του Μεταπτυχιακού που παρακολουθώ όπου η εκπαίδευσή μας πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά σε Microsoft Office 2003 το έτος 2014.

Στόχος της εργασίας αυτής λοιπόν είναι να παρέχει πληροφορίες για το πώς να βοηθήσει τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Ελλάδα, να είναι επιτυχής στη χρήση των Τ.Π.Ε. και να βοηθήσει την επιχείρηση της κυβέρνησης με τρόπους που υποστηρίζουν πραγματικά τις ανθρώπινες ανάγκες ανάπτυξης του κάθε υπαλλήλου που διαχειρίζεται αυτές και τον πολίτη που είναι και ο τελικός χρήστης.

Θα κοιτάξουμε τον υπάλληλο γιατί οι προκλήσεις και τα θέματα της εφαρμογής των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι σημαντικές για την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη συστημάτων και για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Θα ερευνήσουμε και τον πολίτη γιατί επιτρέπει στο κοινό να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσδιοριστεί η επίδραση του υπολογιστή για την αποτελεσματικότερη επίδοση των δημόσιων υπαλλήλων, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργασιών τους. Αυτό θα μας οδηγήσει και στο να ασχοληθούμε με την βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω της χρήσης των πληροφοριών και των τεχνολογιών της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

 

 

Σημαντικοί όροι: Τ.Π.Ε, ΕΚΚΔΑ, Πληροφορική, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δημόσιο

Related Articles