Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

«Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Περίληψη

Η έκταση του φαινομένου των offshore εταιρειών ανά τον κόσμο, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Η εμπλοκή τους στα μεγαλύτερα οικονομικοπολιτικά σκάνδαλα καθώς και η διαρκής συσχέτιση τους με την διόγκωση των φαινομένων της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθιστά τον έλεγχο τους ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα. Ειδικά μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στον Τύπο (τα λεγόμενα «Panama Papers»), η επιτακτική ανάγκη ελέγχου  των εν λόγω εταιριών επανέρχεται με δριμύτητα στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου.

Η προστιθέμενη αξία της παρούσας εργασίας έγκειται στο να γίνει ξεκάθαρο στον αναγνώστη ποιά είναι η έννοια των offshore εταιριών, πως η δραστηριοποίηση τους μέσω της αγοράς και εκμετάλευσης ακινήτων στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει όχημα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής καθώς και η ανάδειξη της αναγκαιότητας φορολογικού ελέγχου των εν λόγω εταιριών. Επιπροσθέτως επιχειρείται η αποτύπωση των ενδεχόμενων δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ελεγκτικός μηχανισμός και παράλληλα ο εντοπισμός των δυνατών  του  σημείων, ούτως ώστε μέσα από τη βελτιστοποίηση του να καταστεί αποτελεσματικότερος.

 

Λέξεις – Κλειδιά: Offshore ιδιοκτησίας ακινήτου, Φορολογικός Έλεγχος, Φοροδιαφυγή, Ειδικός Φόρος Ακινήτων.

 

Related Articles