Η διαχείριση της υπαίθριας διαφήμισης από τους ΟΤΑ Α' Βαθμού στην Αττική

Χρήστος Σ. Αναγνωστόπουλος

Η διαχείριση της υπαίθριας διαφήμισης από τους ΟΤΑ Α' Βαθμού στην Αττική

Περίληψη

 

Η υπαίθρια διαφήμιση στην Αττική αναπτύχθηκε με άναρχο τρόπο την τελευταία δεκαπενταετία. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η αδυναμία διαχείρισής της από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδίως από τις υπηρεσίες εσόδων των δήμων, οι οποίες κατά κύριο λόγο είχαν επιφορτιστεί με τον έλεγχό της. Η αδυναμία αυτή είχε σαν συνέπεια την τεράστια απώλεια εσόδων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ενώ παράλληλα υποβάθμισε το αστικό περιβάλλον έχοντας επιπτώσεις και στην οδική ασφάλεια.

Έτσι χιλιάδες ήταν οι διαφημιστικές κατασκευές που τοποθετήθηκαν εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ σε όλο τον ελλαδικό χώρο, με αποκορύφωμα την Αττική. Την περίοδο 2010-2011 πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη προσπάθεια αποξήλωσης των παράνομων διαφημιστικών μέσων από κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρου με τη σημαντική συμβολή των πολιτών. Στο οικονομικό σκέλος η εισπραξιμότητα των αντίστοιχων προστίμων φαίνεται πως παραμένει και σήμερα σε χαμηλά επίπεδα.

Η ερευνητική αυτή εργασία πραγματεύεται το σκέλος της διαχείρισης της υπαίθριας διαφήμισης από την σκοπιά των ΟΤΑ Α' Βαθμού. Μέσω μίας έρευνας πεδίου επιδιώκει να δώσει μια συνολική εικόνα σε καίρια σημεία που σχετίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.

Ο κύριος νόμος που σχετίζεται με την υπαίθρια διαφήμιση χρειάζεται τροποποιήσεις που να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα. Απλοποίηση και κωδικοποίηση των διαδικασιών καθώς και διάσπαρτων εγκυκλίων είναι κάτι που θα συμβάλλει στο αίσθημα λειτουργίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, στην αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, στην αποτελεσματικότερη γενικά λειτουργία της αλλά και στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της υπαίθριας διαφήμισης.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, Νόμος 2946/2001, Νόμιμη και παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, Τέλη - μισθώματα - πρόστιμα, Έσοδα

Related Articles