Περί Γραφειοκρατών, Ρublic Μanagers και Μanagers δικτύων: Η Ανώτατη Δημοσιοϋπαλληλία σε πέντε Δυτικές Δημοκρατίες

Μαρία Άννα Αβούρη

 

Περί Γραφειοκρατών, Ρublic Μanagers και Μanagers δικτύων: Η Ανώτατη Δημοσιοϋπαλληλία σε πέντε Δυτικές Δημοκρατίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δημόσια διοίκηση συνιστά τον κύριο μηχανισμό εμπραγμάτωσης της ιδέας του κράτους, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τον 16ο αιώνα. Υποστηρίζει την κυβέρνηση στην εκτελεστική λειτουργία και συνιστά καίριο μέσο για την εκπλήρωση των στόχων και την κάλυψη των αναγκών μιας οργανωμένης κοινωνίας. Στην κορυφή της δημόσιας διοίκησης, στην κρίσιμη περιοχή στην οποία συναντώνται η χάραξη της κυβερνητικής στρατηγικής και η εφαρμογή της, βρίσκεται η Ανώτατη Δημοσιοϋπαλληλία. Η Ανώτατη Δημοσιοϋπαλληλία λειτουργεί ως κάθετος θεσμός διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτικών αξιωματούχων και των δημοσίων υπαλλήλων και ως οριζόντιος διαμεσολαβητής μεταξύ των επί μέρους υπηρεσιών. Είναι η πρώτη που αναδιοργανώνεται σε κάθε ευρεία διοικητική μεταρρύθμιση.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια συστηματική επισκόπηση της Ανώτατης Δημοσιοϋπαλληλίας σε πέντε δυτικές δημοκρατίες. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι παράγοντες, οι οποίοι μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινών κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών δεδομένων, επηρέασαν τους μηχανισμούς της δημόσιας διακυβέρνησης και καθόρισαν την ιδιαίτερη προσέγγιση της δημόσιας διοίκησης κάθε χώρας.

Σημαντικοί όροι: Κράτος, διακυβέρνηση, δημόσια διοίκηση, δημόσια υπηρεσία, ανώτατη δημοσιοϋπαλληλία.

Related Articles