ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Χρήστος  Κολοκυθάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Περίληψη

H παρούσα διπλωματική εργασία θα πραγματεύεται την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών των δύο κορυφαίων καλαθοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους σε συνδυασμό με την εφαρμογή αριθμοδεικτών, θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις δύο Κ.Α.Ε. Θα οδηγηθούμε σε συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική πορεία των επιχειρήσεων και θα προτείνουμε μέτρα για την περεταίρω ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων αφού προηγουμένως αναφερθούμε στοιχειωδώς στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής  Καλαθοσφαίρισης.

            Στις μέρες μας είναι επιτακτική ανάγκη η βελτίωση των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης και στον επαγγελματικό αθλητισμό όχι μόνο από άποψη βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας αλλά και λόγω του νέου σχετικά χρηματοοικονομικού κανονισμού της U.E.F.A. που υιοθέτησε και η Ευρωλίγκα. Η ύπαρξη και άλλων χρηματοοικονομικών κανονισμών που επιτυχημένα έχουν εφαρμοστεί στην επαγγελματική ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιθανόν μακροπρόθεσμα να ενσωματωθούν και στην ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση. Θα γίνει αναφορά στα έσοδα και τις δαπάνες των εμπλεκομένων οργανισμών γύρω από την ευρωπαϊκή επαγγελματική καλαθοσφαίριση. Η οικονομική διαχείριση μιας εταιρείας με ευθείες προεκτάσεις τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο εξωαγωνιστικό περιβάλλον μιας ομάδας – συλλόγου πρέπει να είναι διαυγής καθώς χρόνο με τον χρόνο αυστηροποιείται ο κανονισμός. Τέλος, φαινόμενα δημιουργικής λογιστικής είναι πιθανόν να εμφανιστούν στις αθλητικές επιχειρήσεις καθώς υπάρχουν  λόγοι που την κάνουν ελκυστική.

 

 

Σημαντικοί Όροι: καλαθοσφαίριση, Κ.Α.Ε., χρηματοοικονομικός κανονισμός, ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αριθμοδείκτες.

Related Articles