Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΦΠΑ είναι ένας από τους βασικούς έμμεσους φόρους στην Ελλάδα, ο οποίος  αυξάνει τα έσοδα του κράτους, άλλα και τη διαθεσιμότητα των πόρων στον κρατικό προϋπολογισμό. Η απώλεια των εσόδων από την απάτη του ΦΠΑ, η οποία ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα σε ετήσια βάση, αλλά και στα υπόλοιπα κράτη- μέλη της ΕΕ, αποτελεί μείζον πρόβλημα κάθε κυβέρνησης. Δυστυχώς, η Ελλάδα κατέχει μεγάλο ποσοστό φοροδιαφυγής σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες. « Τα διαφυγόντα έσοδα από τον ΦΠΑ υπολογίζονται στο 3,5% του ΑΕΠ της Ελλάδας (Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης, (2016))». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει συνεχώς τροποποιήσεις των κανόνων της ΕΕ, σχετικά με το ισχύον σύστημα ΦΠΑ, προκειμένου να το θωρακίσει έναντι της απάτης.

 Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθούν οι λόγοι που οδηγούν τους φορολογούμενους στην εκδήλωση του φαινομένου της απάτης του ΦΠΑ, θα  παρουσιαστούν οι μορφές απάτης με τις οποίες το κράτος χάνει τα έσοδα από τον ΦΠΑ και θα αναλυθούν οι συνέπειες της απώλειας των δημοσίων εσόδων για τη χώρα και τους πολίτες της. Θα γίνει σύγκριση της έκτασης του φαινομένου αυτού τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ και θα σχολιαστούν οι αντιδράσεις και οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού από τα άλλα κράτη. Επίσης, θα διερευνηθεί κατά πόσο τα μέτρα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα, συνδράμουν στην πάταξη της απάτης του ΦΠΑ και τέλος, θα προταθούν τρόποι αντιμετώπισης για την συρρίκνωση του φαινομένου.

 

 

Σημαντικοί Όροι: ΦΠΑ, Απάτη ΦΠΑ, Φοροδιαφυγή, Διαφυγόντα έσοδα, Έλλειμμα ΦΠΑ, Καταπολέμηση της απάτης του ΦΠΑ

Related Articles