ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη περιγραφή του συστήματος κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την προσπάθεια καθιέρωσής του με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, θα αναφερθούμε στις σοβαρές αδυναμίες του και θα επισημάνουμε τις διαφορές με αυτή των εργαζομένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τέλος θα επικεντρωθούμε  στη κινητικότητα του ανθρωπίνου δυναμικού που διέπει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

Λέξεις κλειδιά: κινητικότητα, μετακίνηση, Δημόσια Διοίκηση, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δημόσιος υπάλληλος, εργαζόμενος, θέση εργασίας.

Related Articles