Η Επίπτωση του Φορολογικού Προληπτικού Ελέγχου στη Φορολογική Συμμόρφωση Επιχειρήσεων και Πολιτών

Λεωνίδας Σταυρόπουλος

Η Επίπτωση του Φορολογικού Προληπτικού Ελέγχου στη Φορολογική Συμμόρφωση Επιχειρήσεων και Πολιτών

Περίληψη

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον προληπτικό φορολογικό έλεγχο που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες από τις Οικονομικές Υπηρεσίες. Αφορμή αποτελεί ο μόνιμος προβληματισμός των Οικονομικών Υπηρεσιών και των στελεχών τους για την εξεύρεση αποτελεσματικότερων λύσεων στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, η οποία συνιστά πολύ σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα μας. Διατελών και εγώ ο ίδιος στέλεχος της Α.Α.Δ.Ε. (Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και πραγματοποιώντας και ο ίδιος προληπτικούς ελέγχους, τους θεωρώ σαν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

 

Στο πρώτο τμήμα της εργασίας γίνεται μια αναφορά στα φορολογικά έσοδα, στα είδη των ελέγχων και ορίζεται και περιγράφεται ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος, ενώ επίσης γίνεται και αναφορά στους σημαντικότερους παράγοντες που επιβάλουν την εφαρμογή του φορολογικού προληπτικού ελέγχου. Στο δεύτερο τμήμα προχωράμε στην έρευνα, μέσω ενός ερωτηματολογίου, όπου αφού αναφέρουμε το σκοπό και την ακολουθούμενη μεθοδολογία, προσδοκούμε να διαπιστώσουμε το ρόλο του Προληπτικού Φορολογικού Ελέγχου και να υποβάλλουμε προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, αναφέρονται τα αποτελέσματα της έρευνας, στα πλαίσια της εργασίας όπου έχει πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου με σύνταξη ερωτηματολογίου. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από πολίτες-πελάτες-καταναλωτές, επιχειρηματίες/ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους Ελεγκτικών Υπηρεσιών, που ζουν και εργάζονται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται στη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου. Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 150 ερωτηματολόγια εκ των οποίων από 50 θα απαντηθούν από πελάτες-καταναλωτές, 50 από επιχειρηματίες/ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες και 50 από υπαλλήλους Ελεγκτικών Υπηρεσιών (Εφοριακούς).

Λέξεις-κλειδιά: Προληπτικός Φορολογικός Έλεγχος, φοροδιαφυγή, είδη φορολογικού ελέγχου, Δημόσια Έσοδα, αποτελεσματικότητα, φορολογική συμμόρφωση.

 

Related Articles