Η εξέταση των προσωπικών συνεντεύξεων και των αποτελεσμάτων, Σύριων αιτούντων διεθνή προστασία, στην ελληνική Υπηρεσία Ασύλου υπό το πρίσμα των Ευρωπαϊκών Οδηγιών

Ράπτης Στέφανος

Η εξέταση των προσωπικών συνεντεύξεων και των αποτελεσμάτων, Σύριων αιτούντων διεθνή προστασία, στην ελληνική Υπηρεσία Ασύλου υπό το πρίσμα των Ευρωπαϊκών Οδηγιών

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την διαδικασία και τις τεχνικές των προσωπικών συνεντεύξεων των αιτούντων διεθνή προστασία που διεξήχθησαν από την νεοσύστατη Υπηρεσία Ασύλου την περίοδο 2015-2016 χρονιές έξαρσης των προσφυγικών ροών, εξετάζοντας τις αιτήσεις Σύριων προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν με κάθε τρόπο και μέσο, κυρίως από τα παράλια της Τουρκίας στα κοντινότερα ελληνικά νησιά αναζητώντας μια καλύτερη ζωή μακριά από τα δεινά του εμφυλίου πολέμου.

Κύρια αποστολή της Υπηρεσίας Ασύλου είναι η παροχή πολιτικού ασύλου καθώς και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που λόγω δικαιολογημένου φόβου έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους και αδυνατούν ή δεν θέλουν να επιστρέψουν σε αυτήν. Η εν λόγω ποιοτική έρευνα μέσα από την ανάλυση πέντε αντιπροσωπευτικών απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων όπως αυτές καταγράφηκαν κατά την διαδικασία ασύλου εξετάζει κατά πόσο αυτή η νομικά κατοχυρωμένη διοικητική πρακτική εναρμονίζεται με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. έτσι ώστε οι αποφάσεις να είναι κατά το δυνατό δίκαιες και αντικειμενικές .Επιχειρείται να αποσαφηνιστεί εάν η αποφαινόμενη Αρχή, η ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, μεριμνά κατά την διεξαγωγή της συνέντευξης να τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, κατοχυρώνοντας με τον τρόπο αυτό δικαιώματα και ελευθερίες όπως αυτά της θρησκείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας, της υγείας ,της ελεύθερης μετακίνησης τονίζοντας παράλληλα και τις υποχρεώσεις των προσφύγων προς την χώρα υποδοχής, με στόχο να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα που θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε την ποιότητα των αποφάσεων χορήγησης  ή μη ασύλου.

 

Λέξεις κλειδιά: :πρόσφυγας, άσυλο, υπηρεσία ασύλου, διεθνής προστασία

Related Articles