ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελένη Ντούρου

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Φοροδιαφυγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Περίληψη

Αποτελεί γεγονός στις μέρες μας πως το οικονομικό έγκλημα, η διαφθορά και οι φορολογικές παραβάσεις  είναι  κάποια  από τα κύρια στοιχεία της σύγχρονης ζωής. Τα οικονομικά και τραπεζικά σκάνδαλα, οι χρηματιστηριακές «φούσκες», τα «τοξικά» προϊόντα, οι δανειακές απάτες, οι «μίζες», η φοροδιαφυγή, η διαφθορά στην πολιτική και στη δημόσια διοίκηση  και οι κάθε λογής απάτες, υπεξαιρέσεις, απιστίες, είναι όλα εκφάνσεις του ίδιου φαινομένου, του οικονομικού εγκλήματος ή αυτού που ονομάζεται επίσης «έγκλημα λευκού κολάρου» και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Αντίστοιχα, οι φορολογικές απάτες, οι απάτες στον δημόσιο τομέα και γενικά η εγκληματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τον προσπορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους οδηγεί την κοινωνία σε στέρηση στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική πρόνοια και προστασία. Βάσει των ανωτέρω στοιχείων λοιπόν, θα λέγαμε πως βασικός στόχος της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει και να αναλύσει  το φαινόμενο των φορολογικών παραβάσεων και τους τρόπους φοροδιαφυγής και διαφθοράς στις μέρες μας, κυρίως στο πεδίο λειτουργίας των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Λέξεις κλειδιά : Φοροδιαφυγή-   διαφθορά -   φορολογικές παραβάσεις- ηλεκτρονικό εμπόριο- καταναλωτές

Related Articles