ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μάρθα Δρίβα

«ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί σήμερα ένα νέο πρότυπο συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, το οποίο δημιουργήθηκε με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και παραδόθηκε στην Ελληνική Πολιτεία στις 23 Φεβρουαρίου του 2017.

Πρόκειται για ένα δημόσιο χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και τις εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό τοπόσημο, έναν κόμβο βιωσιμότητας, με ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση σε όλους.

Το ΚΠΙΣΝ φαίνεται να συμβάλλει θετικά στην αναδιαμόρφωση της περιοχής της Καλλιθέας και του Φαληρικού μετώπου, δίνοντας και πάλι ζωή σε μία περιοχή που για χρόνια ήταν απαξιωμένη, καθιστώντας το σημείο αναφοράς για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη την Αθήνα.

Στόχος, επομένως, της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει εάν το ΚΠΙΣΝ έχει συμβάλλει θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της Καλλιθέας, σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς. Επίσης, με αφορμή την κατασκευή ενός έργου τόσο μεγάλου βεληνεκούς όσο το ΚΠΙΣΝ,  εξετάζεται εάν και πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει ενεργό ρόλο, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.   

 

Λέξεις Κλειδιά: ΚΠΙΣΝ, βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία, πολιτισμός

Related Articles